poniedziałek, 2 marca 2015

Mosty z podparciem szklanym

Postęp w stomatologii pozwala robić nam dzisiaj rzeczy jeszcze nie tak dawno niemożliwe. Do takich należą między innymi mosty z podparciem szklanym .Do tej pory do wykonania mostu potrzebne były dwa "brzegi" czyli zęby filarowe, na których ten most był oparty. Ponadto odległość między tymi filarami nie mogła być zbyt duża. To wszystko zmieniło się w momencie wprowadzenia podparć pomiędzy filarami a także na końcu mostu jako filar brzeżny. Daje nam to możliwość wykonania dużych mostów przy niewielkiej ilości zębów pacjenta.

 Jest to niezwykle ważne dla osób nie potrafiących przyzwyczaić się do protez ruchomych lub uczulonych na akryl, z którego są wykonane.
Podparcia te wykonuje się ze specjalnie stworzonego rodzaju szkła (bardzo wytrzymałego), gdyż żaden inny materiał nawet nie zbliżył się do jego parametrów.

Piaskarka abrazyjna czyli leczenie bez wiercenia 2

Kolejny przykład leczenia próchnicy bruzd i szczelin przy użyciu piaskarki abrazyjnej.

W pełnej ciszy (niektórych naprawdę przeraża dźwięk turbiny), bez znieczulenia, bólu, wibracji i przykrego czasem zapachu,


 ale przede wszystkim z maksymalną oszczędnością zdrowych tkanek zęba.
i spokój na lata zamiast "kontrolowania" co kilka miesięcy..

Wyrzynanie się zębów stałych

Okresy wyrzynania się zębów stałych (wiek w latach wspólny dla obu płci)*
Górne
- siekacze przyśrodkowe (jedynki) - 7 - 8
- siekacze boczne (dwójki) - 8 - 9
- kły - 11 - 12
- pierwsze przedtrzonowe - 10 - 11
- drugie przedtrzonowe - 11 - 12
- pierwsze trzonowe - 6 - 7
- drugie trzonowe - 11 - 13Dolne
- siekacze przyśrodkowe - 6 - 7
- siekacze boczne - 7 - 8
- kły - 10 - 11
- pierwsze przedtrzonowe - 10 - 11
- drugie przedtrzonowe - 11 - 12
- pierwsze trzonowe - 6 - 7
- drugie trzonowe - 11 - 13


* Na podstawie "Stomatologia wieku rozwojowego" Szpringer-Nodzak

Wyrzynanie zębów mlecznych


Zachowanie uzębienia mlecznego do okresu fizjologicznej wymiany zębów ma duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka. Próchnica zębów, zaliczana do chorób społecznych, występuje u dzieci już w pierwszych mie­siącach życia. Częstość jej występowania w wieku przedszkolnym w Polsce wynosi prawie 100%. Powikłaniami próchnicy, zwłaszcza u dzieci powyżej 3. roku życia, są zapalenia miazgi. Skuteczne leczenie tych stanów chorobowych zapobiega przed­wczesnej utracie zębów, zaburzeniom w układzie stomatognatycznym, a także chro­ni przed powstawaniem ognisk zakażenia. Także w młodych zębach stałych (z nieuformowanym wierzchołkiem korzenia czyli przez ok. 3 lata po wyrznięciu), ze względu na ich budowę anatomiczną i histologiczną próchnica przebiega znaczne szybciej niż w zębach stałych dojrzałych, w których przeciętne tempo szerzenia się próchnicy wynosi 2 mm rocznie. Dlatego też zarówno zęby mleczne jak i młode zęby stałe wymagają do leczenia innych metod i materiałów.Okresy wyrzynania się zębów mlecznych (wiek w miesiącach)*
Górne
- siekacze przyśrodkowe (jedynki) - chłopcy 6-12, dziewczynki 6-12
- siekacze boczne (dwójki) - chłopcy 8-14, dziewczynki 6-16
- kły - chłopcy 15-23, dziewczynki 15-24
- pierwsze trzonowe - chłopcy 12-19, dziewczynki 10-17
- drugie trzonowe - chłopcy 21-31, dziewczynki 21-31
Dolne
- siekacze przyśrodkowe - chłopcy 6-11, dziewczynki 6-10
- siekacze boczne - chłopcy 8-15, dziewczynki 7-18
- kły - 15-22, dziewczynki 16-24
- pierwsze trzonowe - chłopcy 12-19, dziewczynki 10-18
- drugie trzonowe - chłopcy 21-31, dziewczynki 21-31
* Na podstawie "Stomatologia wieku rozwojowego" Szpringer-Nodzak